вторник, 2 юли 2019 г.

Геопаркът в Хацег, Румъния 2015

Не мисля, че е широкоизвестен фактът, че по този край са открити много и добре запазени останки на динозаври. Ние не знаехме и буквално се смаяхме. Но това беше по-късно, когато един много приятен младеж ни го разказа (опасявам се, че подробностите ми убягват), след като най-после бяхме успели да открием местоназначението.
Колкото и да внимавахме в инструкциите, получени в от Богдан в Алба Юлия и в табелите по пътя, почти се бяхме отказали, когато видяхме динозаврите!
Изглежда впечатляващо, но всъщност е малък музей с детски работилници, поддържан главно с ентусиазъм и добра воля от местни младежи - историци, археолози и палеонтолози и издържащ се основно с дарения и продажба на сувенири. Няма входна такса. Който е на смяна в момента, веднага става личен екскурзовод на успелия да ги намери турист. Не се рекламират умишлено, за да се опазят от тълпите и да ги посетят само хора, които наистина имат интерес. Удивително!


Тръгнахме си неохотно. Но беше време да се насочим и към последната си цел...

Няма коментари:

Публикуване на коментар